trang đầu
Hợp tác và trao đổi
trung tâm tin tức
trưng bày sản phẩm
tuyển dụng nhân tài
phân loại cột

tuyển dụng nhân tài

vị trí của bạn:Xổ số thể thao 14 quy tắc trúng thưởng > tuyển dụng nhân tài > Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

ngày phát hành:2023-09-16 10:54    Số lần nhấp:98
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Kế hoạch số 838/KH-BHXH ngày 24/11/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn về việc “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão”, vừa qua, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT sau khi triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Dương Quang và phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn.​ leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del  Đ/c Nông Thị Thùy - Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Dương Quang - Thành phố Bắc Kạn

Chương trình đã trao tặng 102 thẻ theo phương thức đóng 03 tháng với tổng số tiền là trên 20 triệu đồng, trích từ nguồn đóng góp của cán bộ viên chức và người lao động cơ quan BHXH tỉnh.

leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del Đại diện người được trao thẻ phát biểu tại Chương trình tặng thẻ. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự đồng hành của BHXH tỉnh với người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu “BHXH,tuyển dụng nhân tài BHYT toàn dân” đã được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; tạo điều kiện thuận lợi giúp mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội ngày càng đi vào cuộc sống.