trang đầu
Hợp tác và trao đổi
trung tâm tin tức
trưng bày sản phẩm
tuyển dụng nhân tài
phân loại cột

Hợp tác và trao đổi

vị trí của bạn:Xổ số thể thao 14 quy tắc trúng thưởng > Hợp tác và trao đổi > Đề xuất nhiều vấn đề để thực hiện tốt hơn Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Đề xuất nhiều vấn đề để thực hiện tốt hơn Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

ngày phát hành:2023-09-15 11:09    Số lần nhấp:101
Ngày 14-8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, các nghị định, thông tư cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kết luật, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về công tác cán bộ được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất. 

Công tác thực hiện được cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt,Hợp tác và trao đổi lối sống trong sạch, lành mạnh, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề xuất nhiều vấn đề để thực hiện tốt hơn Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì hội nghị.Đề xuất nhiều vấn đề để thực hiện tốt hơn Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo. 

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ, chỉ ra những khó khăn còn tồn tại trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất một số nội dung trọng tâm.

Đó là, đề nghị xây dựng và áp dụng bảng lương mới đối với các đối tượng trong quân đội theo tinh thần Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; trong đó, tiền lương của sĩ quan quân đội được xây dựng theo chức vụ, chức danh và cấp hàm phù hợp với Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng với đó là quan tâm công tác tuyển chọn học viên, sinh viên tốt nghiệp từ các trường ngoài quân đội có trình độ đại học phù hợp với các chuyên ngành quân đội đang cần để bổ sung vào đội ngũ sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội; tăng cường chính sách ưu đãi về nhà ở, hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công vụ cho đội ngũ sĩ quan, nhất là sĩ quan trẻ đã lập gia đình chưa có điều kiện mua nhà ở; bổ sung quy định cho nam quân nhân được thêm ngày nghỉ khi có vợ sinh con...

QUANG ANH - VĂN DANH

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/de-xuat-nhieu-van-de-de-thuc-hien-tot-hon-luat-si-quan-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-738651